แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายการงดให้และรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

Back to top of page