การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

ปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Back to top of page