ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5

วันที่ 13 พฤษภาคมนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม ...
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 พฤษภาคมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ...
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 ; ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางร้องเรียนของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางร้องเรียนของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ช่องทางร้องเรียนของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; ...
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ

การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบ ...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ; ...
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปลา ...
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลตำบลปลายบาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ระลอกเมษายน 2564

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลตำบลปลายบาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ระลอกเมษายน 2564

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทสบาลตำบลปลายบาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร ...
Back to top of page