ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง 14 วัน

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง 14 วัน

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเองว ...
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค​ บริเวณจุดสัมผัสร่วมในการเคหะเอื้ออาทร​ (วัดพระเงิน)​

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค​ บริเวณจุดสัมผัสร่วมในการเคหะเอื้ออาทร​ (วัดพระเงิน)​

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมเทศบาลตำบลปลายบางโดยการนำของนางวไลพร อัจฉริยประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีตำบล ...
ดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ม.เทพประทาน ตำบลมหาสวัสดิ์

ดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ม.เทพประทาน ตำบลมหาสวัสดิ์

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมนายกฯ วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย รองฯเยาวภา มากมูล และ สท.สุเทพ ...
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 ; ...
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5

วันที่ 13 พฤษภาคมนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม ...
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 พฤษภาคมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ...
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 ; ...
Back to top of page