ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ชุมชนวัดสิงห์

ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนวัดสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนท ...
ออกมอบชุดป้องกันโควิด-19

ออกมอบชุดป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จัดเจ้าหน้าที่ออกมอบชุดป้องกันโควิด ...
ประกาศ วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิ ...
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว ตำแหน่ ...
ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภา ...
สรุปข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทสบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา ...
Back to top of page