ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-2 ...
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนนทบุ ...
Back to top of page