ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภา ...
สื่อประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 64

สื่อประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 64

สื่อประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี ...
ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การปิดสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบางเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การปิดสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบางเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 “ข่าวประชาสัมพันธ์&; ด้วยเทศบาลตำบลปลายบาง พบว่าพนักงานในสำนัก ...
ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือนพฤษภาคม ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ประกาศ เรื่อง ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ; ...
Back to top of page