ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งเตือนการปรับปรุงถนน ซอยวัดส้มเกลี้ยง

ประกาศ แจ้งเตือนการปรับปรุงถนน ซอยวัดส้มเกลี้ยง

“ข่าวประชาสัมพันธ์&; เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปลายบางได้ทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ...
Back to top of page